0.00 EUR
Reģistrēties

Privātums

Iepērkoties SIA "TESPARS" interneta veikalā www.tespars.lv , Jūs brīvprātīgi nododiet savus datus: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs un citus datus. SIA "TESPARS" rīcībā.
Ar šo apstiprinām, ka Jūsu personas dati, kuri reģistrējoties vai iepērkoties mūsu interneta veikalā ir nonākuši mūsu rīcībā, ir pilnībā aizsargāti, tiem nevar piekļūt trešās personas, tie netiek tiražēti, pārdoti vai kā citādi nodoti tālāk.
Jūsu dati tiek apstrādāti, uzglabāti un izmantoti saskaņā ar LR Ministru kabinetā apstiprināto „Fizisko personu datu aizsardzības likumu”.    
captcha